Assembly Sidekick InstructionsLFC Sidekick Assembly InstructionsLFC Champions Sidekick Assembly InstructionsCFC Sidekick Assembly InstructionsAFC Sidekick Assembly InstructionsWHU Sidekick Assembly InstructionsSPURS Sidekick Assembly InstructionsMANCITY Sidekick Assembly InstructionsCOD Sidewinder Assembly Instructions